Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-o-wielkosci-gospodarstwa-rolnego

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyO wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego
Podstawy prawneUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWypełniony wniosek o wydanie zaświadczeniaDokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
Czas realizacji7 dni
Opłaty17,00 zł


Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyZażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku;
3. Wydanie decyzji.
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweWydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego