Sprawy

Lista spraw (kart usług) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną.

Administracja

Architektura, budownictwo

Informatyzacja

Mieszkalnictwo, nieruchomości

Ochrona środowiska

Pisma ogólne

Podatki i opłaty

Pomoc społeczna

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, meldunki

Ubezpieczenia społeczne

O platformie

Centralna platforma e-usług mieszkańca to portal integrujący wszystkie dane z innych systemów, informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP, spersonalizowane dane podatkowe. Jest to główny system z punktu widzenia mieszkańca, działający na styku Klient – Urząd. Dzięki niemu mieszkańcy będą mieli dostęp do wszystkich produktów wytworzonych w ramach projektu.