Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranych Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługibrak
Kogo dotyczyKażdy obywatel RP
Podstawy prawneUstawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Wymagane dokumentywniosek
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacjiDo 7 dni
Opłaty17 zł
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługibrak
Etapy realizacji usługibrak
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweWydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego