Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-z-oplatami-lub-stwierdzajace-stan-zaleglosci

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawneUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355)
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych
Czas realizacjiDo 7 dni
Opłaty21 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługibrak
Etapy realizacji usługibrak
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweZaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości