Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zlozenie-wniosku-w-konsultacjach-spolecznych-sformalizowanych-otwartych

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy podmiot administracji publicznej.
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyDotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do wszystkich Obywateli posiadających profil zaufany
Podstawy prawneUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.5a)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm., Art.3d)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm., Art.10a)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4 Art.5 Art.6 Art.9, ust.6)
Wymagane dokumentyWniosek w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
Czas realizacjiNie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
OpłatyBrak opłat
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiZłożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Przyjęcie głosu w konsultacjach społecznych.
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweZłożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych