Zryczałtowany dodatek energetyczny

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny. 
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
– posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
– złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
– zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zryczaltowany-dodatek-energetyczny

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy organ administracji publicznej
Kogo dotyczyZryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Podstawy prawneUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., Art.3, pkt.13c Art.5c, ust.1 Art.5c, ust.2 Art.5c, ust.3 Art.5d Art.5e)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 966, Art.2, ust.1 Art.3, pkt.13c)
Wymagane dokumentyUmowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
Czas realizacji30 dni
OpłatyBrak
Tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku;
3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweZryczałtowany dodatek energetyczny